Sir Gaerfyrddin

Sir Gaerfyrddin

Cyfleuster cyllido gwerth £6 miliwn wedi’i gymeradwyo ar gyfer datblygiadau tai newydd yn Sir Gaerfyrddin

Mae cynigion ynghylch cyfleuster cyllido gwerth £6 miliwn i ddechrau dau ddatblygiad tai mawr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cymeradwyo’n unfrydol gan Fwrdd Gweithredol y cyngor.

 

Trafodwyd y gofynion cyllido – ar ran y cwmni tai sydd ym mherchenogaeth lwyr y cyngor, Cartrefi Croeso Cyfyngedig – yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin ddydd Mercher 6 Mawrth.

 

Mae’r cyfleuster cyllido yn ymwneud â datblygiad tai eco gwerth £6 miliwn yng Nglanmor, Porth Tywyn, a fydd yn cynnwys 32 o dai eco, a chynllun adeiladu traddodiadol ym Maesgriffith, Llansteffan, a fydd yn cynnwys cymysgedd o dai pâr a thai ar wahân sydd â dwy, tair a phedair ystafell wely. Bydd rhai ohonynt yn cael eu defnyddio i ateb y galw am dai cymdeithasol y cyngor.

 

Cafodd y cynlluniau ar gyfer y datblygiad ym Mhorth Tywyn eu cymeradwyo’n unfrydol gan Bwyllgor Cynllunio’r cyngor sir yn gynharach eleni, ar 19 Chwefror.

 

Ychwanegodd Robin Staines, Rheolwr-gyfarwyddwr Cartrefi Croeso: “Mae cymeradwyo’r cyfleuster cyllido hwn sy’n werth £6 miliwn yn newyddion gwych gan y bydd yn dechrau ac yn cefnogi’r ddau brosiect tai mawr yn Sir Gaerfyrddin wrth symud ymlaen.”