Recriwtio Cyfarwyddwyr


Penodi Cyfarwyddwyr i Fwrdd Cartrefi Croeso Cyf

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi Cyfarwyddwyr cymwys a phrofiadol i Fwrdd ei gwmni tai lleol – Cartrefi Croeso Cyf. Mae Croeso wedi ei sefydlu i gynyddu nifer y tai fforddiadwy yn Ne-orllewin Cymru ac ar hyn o bryd mae'n datblygu cartrefi newydd i'w rhentu a'u gwerthu ar nifer o safleoedd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â'r Bwrdd er mwyn llywio strategaeth fusnes gyffredinol y Cwmni a sicrhau y cyrhaeddir ei dargedau heriol. Mae'r Cyngor yn chwilio am unigolion sydd â'r sgiliau canlynol:

 

Rhagwelir y bydd yn rhaid ymrwymo 10 diwrnod y flwyddyn i gyflawni'r rôl yn effeithiol. Telir yn ôl cyfradd y farchnad.

Mae'n ofynnol yn ôl erthyglau'r Cwmni nad yw'r rôl hon yn agored i aelodau na swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y Cwmni drwy fynd i www.cartreficroeso.cymru

Os ydych yn credu y gallwch ychwanegu gwerth at ein Bwrdd, anfonwch e-bost i fynegi eich diddordeb at njevans@sirgar.gov.uk erbyn dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018.