Recriwtio Partneriaid


Holiadur Partner Eiddo ac Adeiladu

Penodi ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu

Mae Cartrefi Croeso, cwmni tai lleol Cyngor Sir Caerfyrddin, am benodi ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu i'n cofrestr o bartneriaid cymeradwy. Mae'r penodiadau hyn yn cynnwys:

 

Mae gweithgareddau'r Cwmni yn canolbwyntio ar ranbarth Bargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe. Yn ddelfrydol, dylai fod gennych leoliad neu ddiddordeb sylweddol yn yr ardaloedd hyn.

Rydym yn chwilio am sefydliadau a all ddangos:

 

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwytho holiadur cais yma. Dylid dychwelyd yr holiadur i info@cartreficroeso.cymru. Mae'r gofrestr ar agor ar gyfer ceisiadau tan hanner dydd, dydd Gwener 14 Rhagfyr.